• “PUNËSIMI I TË RINJVE NË ZONAT RURALE NË RAJONIN E PRESPËS- SFIDAT DHE MUNDESITE” ISHTE TEMA E NJË DITE TË HAPUR LEKSIONI ZHVILLUAR NË FAKULTETIN E BUJQËSISË

  • STUDENTËT E UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI" BËHEN PJESË E FUSHATËS PËR DHURIMIN VULLNETAR TË GJAKUT

  • RISITË E BULETINIT SHKENCOR TË UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI"

  • PLATFORMA E- LEARNING NË FUNKSION TË STUDENTËVE PËR PËRSOSJEN E GJUHËVE TË HUAJA

  • 15 PROGRAME TË REJA STUDIMI 2- VJEÇARE ME KARAKTER PROFESIONAL PRITET TE HAPEN PËR VITIN E RI AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”- INTERVISTË E REKTORIT, PROF. DR. ALI JASHARI

Pages

Location (Map)

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts